บอร์ดนิทรรศการ แบบครึ่งแผ่น

บอร์ดนิทรรศการ-1

บอร์ดนิทรรศการ แบบครึ่งแผ่น
-ขนาดในรูป68x95cmความสูงรวมสูง190ซม.
-แบบถอดเป็นแผ่น(กรอบ)ได้แล้วยึดโดยข้อต่อ
– ตัวบอร์ดเป็นแผ่นอาคีลิค ไวท์บอร์ด แผ่นพีพี