บอร์ดนิทรรศการ แบบเต็มแผ่น

บอร์ดนิทรรศการ-31

บอร์ดนิทรรศการ แบบเต็มแผ่น
– ขนาดในรูป 68×190 cm ความสูงรวม สูง 190 ซม.
– แบบถอดเป็น แผ่น(กรอบ)ได้ แล้วยึดโดยข้อต่อ
– ตัวบอร์ด เป็นแผ่น อาคีลิค ไวท์บอร์ด แผ่นพีพี