บอร์ดนิทรรศการ-3แผ่นยึดติดกัน

บอร์ดนิทรรศการ 3แผ่นยึดติดกัน

บอร์ดนิทรรศการ-4

บอร์ดนิทรรศการ 3แผ่นยึดติดกัน
– มีบอร์ดเฉพาะครึ่งด้านบน มีช่องว่างด้านล่าง
– ขนาดในรูป 68×120 cm ความสูงรวม สูง 190 ซม.
– แบบถอดเป็น แผ่น(กรอบ)ได้ แล้วยึดโดยข้อต่อ
– ตัวบอร์ด เป็นแผ่น อาคีลิค ไวท์บอร์ด แผ่นพีพี