บอร์ดนิทรรศการ

บอร์ดนิทรรศการ 3แผ่นยึดติดกัน

บอร์ดนิทรรศการ-4

บอร์ดนิทรรศการ 3แผ่นยึดติดกัน
– มีบอร์ดเฉพาะครึ่งด้านบน มีช่องว่างด้านล่าง
– ขนาดในรูป 68×120 cm ความสูงรวม สูง 190 ซม.
– แบบถอดเป็น แผ่น(กรอบ)ได้ แล้วยึดโดยข้อต่อ
– ตัวบอร์ด เป็นแผ่น อาคีลิค ไวท์บอร์ด แผ่นพีพี

 

บอร์ดนิทรรศการ แบบครึ่งแผ่น

บอร์ดนิทรรศการ-1

บอร์ดนิทรรศการ แบบครึ่งแผ่น
-ขนาดในรูป68x95cmความสูงรวมสูง190ซม.
-แบบถอดเป็นแผ่น(กรอบ)ได้แล้วยึดโดยข้อต่อ
– ตัวบอร์ดเป็นแผ่นอาคีลิค ไวท์บอร์ด แผ่นพีพี

 

บอร์ดนิทรรศการ แบบเต็มแผ่น

บอร์ดนิทรรศการ-31

บอร์ดนิทรรศการ แบบเต็มแผ่น
– ขนาดในรูป 68×190 cm ความสูงรวม สูง 190 ซม.
– แบบถอดเป็น แผ่น(กรอบ)ได้ แล้วยึดโดยข้อต่อ
– ตัวบอร์ด เป็นแผ่น อาคีลิค ไวท์บอร์ด แผ่นพีพี

บอร์ดนิทรรศการ แบบเต็มแผ่นคาดกลาง

บอร์ดนิทรรศการ-2

บอร์ดนิทรรศการ แบบเต็มแผ่นคาดกลาง
– ขนาดในรูป 68×190 cm ความสูงรวม สูง 190 ซม.
– แบบถอดเป็น แผ่น(กรอบ)ได้ แล้วยึดโดยข้อต่อ
– ตัวบอร์ด เป็นแผ่น อาคีลิค ไวท์บอร์ดธรรมดา-แม่เหล็ก